Đa Dụng

Avanza

544.000.000

Bán Tải

Hilux

628.000.000

Thể Thao Đa Dụng

Rush

633.000.000

Đa Dụng

Innova

750.000.000

Thể Thao Đa Dụng

Fortuner

995.000.000

Minibus

Hiace

1.176.000.000

Thể Thao Đa Dụng

Land Cruiser Prado

2.379.000.000

Thể Thao Đa Dụng

Land Cruiser

4.030.000.000

Đa Dụng

Alphard

4.038.000.000